Text

The guidelines for text are written in Swedish, since the SVT web sites are currently in Swedish only.


Språk

Följ SVT:s och Sveriges Radios gemensamma riktlinjer för språkbruk och stavning. De finns på Dixi(Öppnar annan webbplats)

Vad heter huvudtjänsterna?

Var noga med att stava rätt när du nämner någon av SVT:s huvudtjänster. Så här stavas de:

SVT Play, SVT Barn, Bolibompa, SVT Nyheter, SVT Sport, Öppet arkiv.

Datum och tid

Generellt

 • Tid och datum ska uttryckas så tydligt, enkelt och enhetligt som möjligt.
 • Veckodag bör inkluderas så ofta som möjligt eftersom användare ofta har en relation till programs sändningsdagar i broadcast.
 • Vi baserar tidgivningen på ISO 8601, och använder svensk tidszon.
 • För TV-program, utgå från SVT:s sändningsdygn, som är 06.00.00 till 05.59.59 nästa kalenderdygn.
 • För andra tidsangivelser, utgå från kalenderdygnet.

Tidpunkter

 • Använd helst kolon i klockslag (ex 02:00) eftersom klockslag med punkt (ex 02.00) kan feltolkas som årtal av skärmläsare. Punkten feltolkas när klockslaget anges i en viss ordning med andra tidsangivelser: DAG DATUM TID (ex Tis 4 jun 06.00) blir tokigt men DAG DATUM ÅR TID (Fre 29 maj 2020 23.59) blir begripligt.
 • Video (14,9 MB): VoiceOver missförstår punkt som årtal
 • Allra bäst blir det med ”kl” framför klockslag som skrivs med kolon. OM klockslag med punkt ska användas i tidsangivelser bör formateringen (ordningen) testas med skärmläsare först.
 • Beslutet ovan fattades 2019-09-27. Det avser både webb och appar och är förankrat med Funka och Språkvården (gemensam för SVT, SR och UR).
 • Det finns två längder på tidsangivelser, kort och lång. Använd den långa om utrymmet tillåter.
 • Veckodag är inte obligatoriskt men rekommenderas, speciellt för framtida datum.
 • Använd samma form i meningar som kombinerar dag och månad, kort eller lång, på båda orden.
 • Vid fristående datumangivelser skrivs dagnamnet med stor bokstav. Dock är “Sändes: idag” korrekt, då “idag” inte är en ny fristående mening.
 • För tidpunkter längre tillbaka i tiden än igår skriver man enbart datum, utan tidsangivelse.

Exempel

Kort: fre 5 jan 18:00, 20 sep kl 12:30

Lång: fredag 5 januari 18:00, 20 september kl 12:30

Datum

Samma riktlinjer som för tidpunkter, men utan tidsangivelser.

Exempel

Kort: mån, tis, ons, tor, fre, lör, sön

Lång: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag

Månader

Månader skrivs med liten bokstav i början, utom då den inleder en mening.

Exempel

Kort: jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec

Lång: januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

Årtal

 • Använd årtal vid tidsangivelser som gäller kommande eller föregående år. (Undantag: TV-program som sänds den kommande veckan behöver inte ha årsangivelse.)
 • Det går bra att växla till kort datumformat eller ta bort dag ifall årtal tillkommer.
 • Använd inte kortformat för själva årtalet.

Exempel

I exemplet är det just nu onsdag 13 januari 2016.

Exempel på sändningsinfo i avsnittslista

Vegorätt - Avsnitt 3
Sändes: igår kl 20:30

Återkommande publiceringar

För återkommande regelbundna tidpunkter (t ex tv-serier), skriv söndagar kl 18:00 eller på [måndag, tisdag osv.].

Exempel

Serien visas på söndagar kl 18:00, nästa avsnitt kommer på onsdag

Relativa angivelser för närliggande tidpunkter

Ju närmare i tiden en tidsangivelse ligger, ju viktigare är det att vara tydlig. Därför rekommenderar vi att växla fasta angivelser mot relativa angivelser när man talar om närliggande tidpunkter. Tidpunkter kan anges antingen på dagnivå (uppdelat på dag/kväll för idag) eller timnivå. Blanda inte de olika angivelsetyperna på samma ställe i gränssnittet eller för samma innehållstyp.

Relativa angivelser, dagnivå

Angivelser på dagnivå visas oftast i kombination med klockslag.

Igår (föregående sändningsdygn)

Idag (innevarande sändningsdygn)

Ikväll (fr om 18:00 innevarande sändningsdygn och fram till 24:00 för allt innehåll som inte är sändningar. Fram till 06:00 för hela program på grund av “tablådygnet”.)

Imorgon (fr om 06:00 kommande sändningsdygn)

Exempel

igår 5 jan 18.00, idag 17 september, imorgon 18.45

Relativa angivelser, timnivå

Angivelser på timnivå visas inte i kombination med klockslag.

Om [2-23] timmar (om innevarande sändningsdygn framåt)

Om 1 timme

Inom 1 timme

Om [2-59] minuter (Vid livehändelser kan nedräknare användas sista kvarten men måste då vara en funktion som kan “ticka” ner i klienten)

Pågår eller Live (vid puffning för pågående livehändelse)

För 1 timme sedan

För [2-23] timmar sedan (om innevarande sändningsdygn bakåt)

Exempel

Nästa avsnitt kommer på tisdag, Nästa avsnitt kommer imorgon, Nästa avsnitt kommer om 2 timmar, Publicerad: 3 timmar sedan

Tidsintervaller

Tidsintervaller särskiljs med tankstreck(Öppnar annan webbplats).

Exempel

Idag kl 19:00-20:00

Längdangivelser

Till exempel längd på videoklipp eller program.

Exempel i puffar, artiklar och listor

28 sek, 2 min 48 sek, 5 min, 1 tim 28 min, 8 tim

Avrunda bort sekunder för videos som är 5 min eller längre, utanför spelaren. Se avsnittet Avrundning för fler detaljer.

 • Pumpalaya | 59 sek
 • Frostad palsternackskaka | 1 min 9 sek
 • Lila nudelwok med jordnötssås | 6 min
 • Dubbelavsnittet | 1 tim 12 min
 • Vegorätts julvaka | 9 tim

Exempel i spelarfönster

28 sek, 2 min, 1 tim 28 min, 8 tim

Avrunda bort sekunder för videos som är 1 min eller längre på spelaren. Se avsnittet Avrundning för fler detaljer.

Exempel i videospelarens kontroller

Sekunder längst till höger, avdela med kolon, alla tidspositioner från höger måste vara ifyllda. Minuter står kvar som dubbelnolla om mindre än en minut. 0:28, 8:13, 1:00:00, 2:23:00, 32:00:00

Videoplayer Time Example 1Videoplayer Time Example 2

Avrundning

I kontexter med ont om plats och lägre krav på exakthet räcker det med en slags enhet, t ex i listor över passerade toppnyheter, där man skriver 28 min, 2 tim, 6 tim osv.

Rekommenderad intervall där avrundning av avsnittslängd bör ske:

TidspannI spelarkontextUtanför spelaren
1 - 59 sekunderX sekX sek
1 min - 4 min 59 sekX minX min X sek
5 min - 59 minX minX min
1 tim - 7 tim 59 minX tim X minX tim X min
Längre än 8 tim X tim X tim

Använd så kallad svensk avrundning till närmaste “hel” tidsenhet.

Exempel

 • 1 min 0 sek t.o.m 1 min 29 sek avrundas 1 min.
 • 1 min 30 sek t.o.m 2 min 29 sek avrundas 2 min.

Skriv inte ut några nollor. Alltså aldrig 1 tim 0 min utan då 1 tim. Skulle den totala längden, pga av att något gått fel, vara mindre än en sekund: skriv inte ut någon längdangivelse alls.

Exempel

Videoplayer Time Example 3Videoplayer Time Example 4